U ponudi imamo digitalno arhiviranje i unos velikih količina tiskanog teksta u računalo.

 

FIZIČKE OSOBE

Ukoliko pišete seminarski, diplomski, magistarski rad ili doktorsku disertaciju i željeli biste unijeti veću količinu tiskanog teksta u računalo - SVAKAKO NAM SE OBRATITE!

U mogućnosti smo unijeti do 1.000 stranica tiskanog teksta u Word unutar 24 sata i to po cijeni
od svega 1,00 kn/kartici. Cijena za unos > 2.000 stranica iznosi 0,50 kn/kartici (detaljnije u cjeniku).

Isti tekst možemo grafički obraditi, isprintati, uvezati, pohraniti na CD ili neki drugi medij te Vam ga dostaviti na željenu adresu.

 
PRAVNE OSOBE

Ako ste pravna osoba i želite svoju povjerljivu dokumentaciju pohraniti u računalo kako biste
omogućili svojim djelatnicima lakši pristup i
pretraživanje, slobodno nam se obratite za suradnju.

Digitalnim arhiviranjem oslobađate svoj dragocjeni prostor, ubrzavate pristup dokumentima i štedite svoje vrijeme.

Važno je naglasiti kako digitalnim arhiviranjem bitno smanjujete mogućnost uništavanja ili nestanka dokumentacije.

 

Adresa:
Kušlanova 34a, Zagreb

 

Telefoni/Mobiteli:
Tel.:
01/ 2331-486
Fax: 01/ 2442-130
GSM: 095/ 1610-979

 

e-mail:
stp.medius@gmail.com

 

Ispunite formular i
pošaljite svoje datoteke