STP-medius d.o.o. pruža uslugu statističke obrade podataka za različite potrebe, a prvenstveno za izradu:

  • magistarskih radova
  • specijalističkih radova
  • doktorskih disertacija
  • znanstvenih i stručnih radova

Empirijski dio stručnih i znanstvenih radova studentima i znanstvenicima izrađujemo u licenciranom programu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) i Excelu, a uz svaku obradu isporučujemo detaljne interpretacije rezultata (u Wordu).

Primjenjujemo univarijatne, bivarijatne kao i multivarijatne metode (npr. faktorska analiza, klaster analiza, multipla regresija).

Prema potrebi pružamo konzultacije.

Statističku obradu podataka obavljaju:

  • diplomirani ekonomist i informatičar, čiji životopis možete pogledati ovdje.
  • diplomirani inženjer matematike (diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, Matematički odjel, smjer Matematička statistika i računarstvo)

Uz navedenu uslugu statističke obrade u mogućnosti smo obaviti uslugu prijevoda, dizajn plakata i tisak. Primjer jednog takvog možete vidjeti ovdje.

Adresa:
Kušlanova 34a, Zagreb

 

Telefoni/Mobiteli:
Tel.:
01/ 2331-486
Fax: 01/ 2442-130
GSM: 095/ 1610-979

 

e-mail:
stp.medius@gmail.com

 

Ispunite formular i
pošaljite svoje datoteke