VIDEO OBRADA I PRESNIMAVANJE

Telekiniranje

Presnimavanje Super 8, N8 kinofilmova na DVD.
U cijenu je uključeno: cjelokupna obrada filmova (čišćenje, lijepljenje, presnimavanje i nadosnimavanje zvučne podloge u dolby Stereo tehnici. Izrada menija (naslovi i slike iz filmova po želji naručitelja).
Minimalna narudžba je 20 min.

1 min = 12,00 kn

 

Konverzija sa NTSC na PAL u VHS formatu

Minimalna narudžba je 1 sat.

1 sat = 120,00 kn

 

Presnimavanje VHS na DVD

U cijenu je uračunata izrada menija (naslovi i slike iz filmova po želji naručitelja).

1 sat = 110,00 kn

 

Rokovi isporuke

normalan rok: 4-5 dana
hitne narudžbe (2-3 dana): dodatnih 25%

Adresa:
Kušlanova 34a, Zagreb

 

Telefoni/Mobiteli:
Tel.:
01/ 2331-486
Fax: 01/ 2442-130
GSM: 095/ 1610-979

 

e-mail:
stp.medius@gmail.com

 

Ispunite formular i
pošaljite svoje datoteke