Prijepisi tekstova

Prijepisi s audio materijala
Unos tiskanog teksta (iznad 100 stranica) - posebna ponuda
Obrada i uređenje teksta
Prevođenje
Lektoriranje
(stilska i jezična obrada)
Statistička obrada podataka
Skeniranje, obrada slika i
fotografija
Izrada shema, nacrta, formula,
grafikona, tablica, itd.
Laserski ispis/copy c/b i u boji
do A3 formata
Tvrdi uvez, meki uvez
Spiralni uvez
Uvezi časopisa i druge
stručne literature, restauracija
Grafičke usluge
(izrada plakata, letaka, vizitki...)
Izrada web stranica,
hosting
3D vizualizacija i modeliranje
Usluge video obrade i presnimavanja

Gotove materijale možemo dostaviti na željenu adresu, ovisno o Vašim potrebama. Također, usluge možemo obavljati i van radnog vremena u skladu sa željama stranki.

Adresa:
Kušlanova 34a, Zagreb

 

Telefoni/Mobiteli:
Tel.:
01/ 2331-486
Fax: 01/ 2442-130
GSM: 095/ 1610-979

 

e-mail:
stp.medius@gmail.com

 

Ispunite formular i
pošaljite svoje datoteke